Bankroto teisė

1. Bankroto bylų įmonėms ir fiziniams asmenims iškėlimas 2. Kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas 3. Kreditorių teisių gynimas bankroto proceso metu 4. Atstovavimas kreditorių susirinkimuose / komitetuose 5. Neteisėtų sandorių ginčijimas, žalos atlyginimas 6. Tyčinio bankroto požymių nustatymas 7. Bankroto administratoriaus veiksmų apskundimas 8. Buvusių įmonės vadovų teisių gynimas nuo nesąžiningų bankroto administratoriaus veiksmų 9. Konsultacijos visais įmonių ir fizinių asmenų…

Details

Draudimo teisė

1. Draudimo taisyklių rengimas, peržiūra, pastabų teikimas 2. Atstovavimas ginčuose, kylančiuose iš draudimo teisinių santykių 3. Konsultacijos visais draudimo teisės klausimais

Details

Intelektinė nuosavybė

1. Intelektinės nuosavybės teisinė apsauga – autorių teisės, prekių ir paslaugų ženklai, patentai, pramoninis dizainas, komercinės paslaptys, know-how 2. Žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimas 3. Konsultacijos visais intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais

Details

Elektroniniai ryšiai

1. Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarčių rengimas, teisinis įvertinimas, pastabų teikimas 2. Paraiškų ir dokumentų, reikalingų licencijoms, leidimams gauti, rengimas 3. Atstovavimas LR Ryšių reguliavimo tarnyboje, Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje, kitose valstybės institucijose 4. Konsultacijos visais elektroninių ryšių teisės klausimais

Details

Darbo teisė

1. Darbo sutarčių sudarymas 2. Visiškos materialinės atsakomybės sutarčių sudarymas 3. Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutarčių sudarymas 4. Drausminės atsakomybės taikymas 5. Darbuotojų perkėlimas į kitą darbą 6. Darbo sutarčių nutraukimas 7. Atstovavimas darbo ginčuose 8. Konsultacijos visais darbo teisės klausimais

Details

Nekilnojamasis turtas

1. Nekilnojamojo turto sandoriai – pirkimo-pardavimo, įkeitimo, hipotekos, nuomos, panaudos, kitos sutartys – rengimas, teisinis įvertinimas, pastabų teikimas 2. Atstovavimas derybose dėl nekilnojamojo turto sandorių sudarymo 3. Konsultacijos visais nekilnojamojo turto teisės klausimais

Details

Sutarčių teisė

1. Sutarčių projektų rengimas, peržiūra, teisinis įvertinimas, pastabų teikimas 2. Atstovavimas derybose dėl sutarčių sudarymo 3. Konsultacijos visais sutarčių teisės klausimais

Details

Skolų išieškojimas

1. Teisminis ir ikiteisminis skolų išieškojimas 2. Informacijos apie skolininką rinkimas 3. Raginimai apmokėti skolą geruoju 4. Skolininko turto areštas 5. Konsultacijos visais skolų išieškojimo klausimais

Details

Įmonių teisė

1. Įmonių steigimas, reorganizavimas, atskyrimas, pertvarkymas, likvidavimas 2. Įmonių teisinis aptarnavimas, vidaus dokumentų rengimas, teisinis auditas 3. Įstatinio kapitalo didinimas, mažinimas, įmonių susijungimai ir įsigijimai 4. Akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių, akcininkų sutarčių, balsavimo teisės perleidimo sutarčių, kitų sandorių sudarymas 5. Dalyvavimas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų, sprendimų rengimas 6. Įmonių vadovų, akcininkų teisių gynimas 7. Ieškinių ir kitų…

Details

Ginčų sprendimas

1. Atstovavimas visų rūšių ir instancijų teismuose, arbitraže, valstybės ir savivaldybių institucijose 2. Procesinių dokumentų (ieškinių, atsiliepimų į ieškinį, dublikų, triplikų, atskirųjų skundų, apeliacinių skundų, kasacinių skundų, kitų dokumentų) rengimas 3. Taikus ginčų sprendimas, derybos, mediacija 4. Konsultacijos visais ginčų sprendimo klausimais

Details