1. Bankroto bylų įmonėms ir fiziniams asmenims iškėlimas

2. Kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas

3. Kreditorių teisių gynimas bankroto proceso metu

4. Atstovavimas kreditorių susirinkimuose / komitetuose

5. Neteisėtų sandorių ginčijimas, žalos atlyginimas

6. Tyčinio bankroto požymių nustatymas

7. Bankroto administratoriaus veiksmų apskundimas

8. Buvusių įmonės vadovų teisių gynimas nuo nesąžiningų bankroto administratoriaus veiksmų

9. Konsultacijos visais įmonių ir fizinių asmenų bankroto bylų  klausimais