1. Darbo sutarčių sudarymas

2. Visiškos materialinės atsakomybės sutarčių sudarymas

3. Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutarčių sudarymas

4. Drausminės atsakomybės taikymas

5. Darbuotojų perkėlimas į kitą darbą

6. Darbo sutarčių nutraukimas

7. Atstovavimas darbo ginčuose

8. Konsultacijos visais darbo teisės klausimais