1. Draudimo taisyklių rengimas, peržiūra, pastabų teikimas

2. Atstovavimas ginčuose, kylančiuose iš draudimo teisinių santykių

3. Konsultacijos visais draudimo teisės klausimais