1. Įmonių steigimas, reorganizavimas, atskyrimas, pertvarkymas, likvidavimas

2. Įmonių teisinis aptarnavimas, vidaus dokumentų rengimas, teisinis auditas

3. Įstatinio kapitalo didinimas, mažinimas, įmonių susijungimai ir įsigijimai

4. Akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių, akcininkų sutarčių, balsavimo teisės perleidimo sutarčių, kitų sandorių sudarymas

5. Dalyvavimas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų, sprendimų rengimas

6. Įmonių vadovų, akcininkų teisių gynimas

7. Ieškinių ir kitų dokumentų bylose dėl priverstinio akcijų pardavimo, juridinio asmens veiklos tyrimo rengimas

8. Konsultacijos visais įmonių teisės klausimais