1. Intelektinės nuosavybės teisinė apsauga – autorių teisės, prekių ir paslaugų ženklai, patentai, pramoninis dizainas, komercinės paslaptys, know-how

2. Žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimas

3. Konsultacijos visais intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais